Tin tức ngành

  • Chứng thư thẩm định giá được sử dụng vào những mục đích nào? Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá ? Thẩm định giá là gì? Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích nào? Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá như thế nào? 1. Thẩm định giá là gì?
  • Dựa vào lý thuyết ngân hàng hiện đại về thẩm định cho vay theo nguyên tắc 6C và trải nghiệm nhiều năm làm công tác tín dụng, chúng tôi chia điều kiện cấp tín dụng có tài sản bảo đảm (TSBĐ) thành 2 nhóm:
  • Bài toán lúc này là làm sao phải cho vay ra nhưng không phát sinh tiếp nợ xấu mới. Trao đổi xung quanh vấn đề TTTD từ nay đến cuối năm, PGS., TS. Nguyễn Thị Mùi - Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, VietinBank nói:
  • Xung quanh vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu, ông Noritaka Akamatsu - Chuyên gia trưởng kinh tế tài chính Khu vục Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới có một số chia sẻ đáng chú ý.
  • Trong quá trình mua bán và đầu tư bất động sản, cả người mua và người bán đều muốn tối đa hóa lợi ích của mỗi bên. Vì thế, vai trò của một đơn vị định giá độc lập là thật sự quan trọng nhằm xác định giá trị thị trường của bất động sản một cách khách quan. Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Trưởng bộ phận Định Giá của Savills tại TP.HCM chia sẻ một vài cách thức để xác định giá trị văn phòng hiệu quả nhất.