Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ NAM TRUNG BỘ được sáng lập bởi các thẩm định viên nhiều kinh nghiệm đã được cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Tài chính.

THẨM ĐỊNH GIÁ NAM TRUNG BỘ: Công ty thẩm định giá chuyên nghiệp tại Gia Lai, được thành lập theo:

+ Nghị định số 89/2013/NĐ – CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

+ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

+ Doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá qua các năm tại Thông báo số 326/TB-BTC ngày 12/9/2013; Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014; Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015; Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016; Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017; Thông báo số 39/TB-BTC ngày 11/01/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 và 2018. Là Công ty đầu tiên có chức năng thẩm định giá tại 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, thuận tiện cho việc thẩm định hiện trạng và phát hành nhanh kết quả Chứng thư thẩm định giá, đáp ứng thời gian sớm cho khách hàng;

+ Là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp Mã số: 120/TĐG. Cấp lần đầu, ngày 24 tháng 9 năm 2015; Cấp lại lần thứ 1: Ngày 22 tháng 01 năm 2018. 

THẨM ĐỊNH GIÁ NAM TRUNG BỘ cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về thẩm định giá bao gồm thẩm định giá bất động sản, thiết bị, định giá doanh nghiệp. Đặc biệt, với đội ngũ chuyên gia của mình, chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong hoạt động định giá tài sản vô hình (thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền) và định giá mỏ khoáng sản.

Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ THẨM ĐỊNH GIÁ NAM TRUNG BỘ cam kết đem lại các hỗ trợ tốt nhất về thẩm định giá để phục vụ hoạt động đầu tư và kinh doanh của quý khách hàng.

Công Ty Cổ phần Thẩm Định Giá Nam Trung Bộ

Địa chỉ: 86 Cách mạng Tháng Tám, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: (0269) 3718777 - 0902 014 777

Email: tdgntb@gmail.com - Website: tdgntb.com