Đấu giá tài sản

  • Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, yêu nghề sẽ giúp bạn tư vấn về dịch vụ đấu giá và tư vấn miễn phí các thủ tục cần thiết trong quá trình giao dịch mua bán.

Công Ty Cổ phần Thẩm Định Giá Nam Trung Bộ

Địa chỉ: Số 51A, Đ. Quang Trung, P. Hội Thương, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3718777 - (059) 3897359  - Fax: (059) 3897379          

Email: tdgntb@gmail.com - Website: tdgntb.com

 

Công Ty Cổ phần Thẩm Định Giá Nam Trung Bộ thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:

- Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án

- Tài sản xử lý vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước

- Tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo

- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt Nam

- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản

- Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước: tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nhiệp Nhà nước, ...

 

1. Điều kiện của người tham gia đấu giá

- Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên), không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (theo quy định từ điều 23 đến điều 25 Bộ luật dân sự). 

- Tổ chức đủ tư cách pháp nhân (điều 94 Bộ luật ddân sự).

2. Những người sau đây không được tham gia đấu giá

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, cha ,mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

- Những người trực tiếp thực hiện việc giám định tài sản bán đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Người muốn tham gia đấu giá tài sản phải đăng ký mua tài sản trong thời hạn Trung tâm đã thông báo và nộp đủ tiền cược (tiền đặt trước), phí đăng ký đấu giá trừ trường hợp tài sản thi hành án không nộp phí đăng ký đấu giá. 

4. Tổ chức bán đấu giá

Sau khi hết thời hạn đăng ký mua tài sản đấu giá, tài sản có ít nhất 2 khách hàng đăng ký mua thì Công ty sẽ tổ chức bán đấu giá. Quý khách hàng sẽ được Nam Trung Bộ gởi giấy mời tham gia đấu giá trong đó quy định rõ thời gian, địa điểm bán đấu giá, và khách hàng phải mang theo số tiền 10% giá khởi điểm để Trung tâm kiểm tra trước khi bán đấu giá và nộp ngay nếu mua được tài sản (để hạn chế khách hàng bỏ mua sau khi đấu giá thành). Cuộc bán đấu giá được tổ chức công khai và khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên, người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất.

5. Giao tài sản bán đấu giá cho người mua

Tài sản bán đấu giá sẽ được Trung tâm phối hợp với bên ủy quyền giao cho người mua trong thời hạn 07 ngày sau khi người mua nộp đủ tiền (đối với động sản) hoặc sau 30 ngày (đối với bất động sản) trừ trường phải cưỡng chế thi hành án.

6. Chuyển quyền sở hữu cho người mua

Đối với tài sản phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, Trung tâm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản là 15 ngày, đối với bất động sản là 30 ngày, trừ trường hợp có sự thoả thuận khác.

 

icon Tin liên quan :