Cung cấp thông tin giá cả thị trường

  • Với mục đích cung cấp thông tin phong phú và đa dạng cho nhà đầu tư, Thẩm Định Giá Nam Trung Bộ triển khai dịch vụ cung cấp thông tin đến tất cả các tổ chức/ cá nhân . Với việc đăng ký dịch vụ này, khách hàng sẽ được cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời.